De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit negen leden, die elk voor drie jaar zitting nemen. De Ouderraad heeft vooral praktische taken in haar pakket. Op de maandelijkse vergadering worden onder andere plannen gemaakt voor het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreisjes en andere activiteiten. De coördinatie voor de uitvoering van de taken wordt onder de leden van de raad verdeeld. 

De penningmeester van de raad int de ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden de diverse, door de ouderraad georganiseerde activiteiten, bekostigd. Op het aanmeldingsformulier is een akkoordverklaring opgenomen. De hoogte van de bijdrage wordt aangegeven in de nieuwsbrief en op het informatieblad.

Call Now Button