Groepsindeling

Het basisonderwijs van ons IKC bestaat uit vier combinatiegroepen. Dat betekent dat overwegend kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. De combinatiegroepen bestaan uit twee jaargroepen, bijvoorbeeld groep 3 en 4 in één groepslokaal.

Instructie

Met de instructies sluiten we aan bij de behoeften van de kinderen. Iedere leerling werkt op zijn of haar eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. De leerkracht vertelt aan het begin van de les wat de kinderen gaan leren. Daarna wordt kort besproken hoe ze dat kunnen aanpakken.
Kinderen die  de lesstof begrijpen, gaan vervolgens zelfstandig aan het werk. De andere kinderen krijgen eerst een duidelijke instructie van de leerkracht. De meeste leerlingen gaan na afloop van die instructie ook zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen extra hulp van de leerkracht.
Aan het eind van de les blikt de leerkracht met de leerlingen terug op de lesdoelen. Wat ging goed en wat kan beter? Op die manier zorgen we ervoor dat ieder kind het optimale uit zichzelf haalt.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken komt in vrijwel alle lessen en alle groepen aan bod. Leerlingen leren al in groep 1 en 2 om zelfstandig met een opdracht aan de slag te gaan. In de daaropvolgende groepen wordt het zelfstandig werken verder uitgebreid.
Leerkrachten lopen tijdens het zelfstandig werken hulprondes om vragen van leerlingen te beantwoorden. De kinderen kunnen met behulp van een eigen aandachtblokje (kubus) aangeven of ze een vraag hebben. De kubus is bedoeld om kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht. Als ze even moeten wachten op hulp, is het de bedoeling dat ze eerst verder gaan met iets anders.

 

Betekenis zijdes aandachtblokje:
Rood: Ik werk alleen, je mag me even niet storen.
Groen: Als je een vraag hebt, wil ik je wel helpen.
Vraagteken?: Ik heb een vraag voor de leerkracht.
Aan de hand van een klok (time-timer) kunnen kinderen zien hoe lang ze aan een taak kunnen werken.

Samenwerkend leren

Wij stimuleren het leren van en met elkaar. Regelmatig gaan kinderen in tweetallen of groepjes aan het werk met opdrachten. Hiervoor maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen. Dit zijn samenwerkingsopdrachten die we inzetten om leerlingen met elkaar te laten discussiëren over de lesstof. Hierdoor leren kinderen hun sociale vaardigheden te verbeteren, maar doen ze ook nieuwe kennis en inzichten op. Ieder kind levert op zijn of haar eigen niveau een actieve bijdrage bij de coöperatieve werkvormen.

Dag- en weektaken

Onze leerlingen leren om te werken met dag- en weektaken. Dit stimuleert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en het doelgericht leren werken. In de loop van de basisschooltijd bouwen we het werken met dan- en weektaken verder uit

Lesopbouw
Call Now Button