Intern begeleider

De intern begeleider houdt zich bezig met de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg binnen de school. Op IKC De Meenthe is Annemieke Boonstra de intern begeleider. Zij is een dag per week aanwezig, afwisselend op de maandag of woensdag. . 

Wat doet de IB-er?

 • De IB-er stelt de toetskalender op
 • De IB-er coördineert de gehele leerlingenzorg in de school. De leerkracht voert deze zorg in de groep uit
 • De IB-er houdt het leerlingvolgsysteem actueel
 • De IB-er analyseert de midden en eind toetsen van IEP
 • De IB-er draagt zorg voor de opzet van een orthotheek en het bijhouden daarvan
 • De IB-er zit groeps- en leerlingbesprekingen voor
 • Hieruit kunnen eventuele vervolgstappen plaatsvinden, zoals observaties in de klas
 • De IB-er controleert handelingsplannen en groepsplannen en adviseert bij het opstellen daarvan
 • De IB-er begeleidt leerkrachten met hulpvragen. De IB-er kan leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen
 • De IB-er kan kleine onderzoeken doen en/of verwijzen naar externe instanties
 • De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties enz.
 • De IB-er is tevens aandachtsfunctionaris
Intern Begeleider
Call Now Button