Leerplicht/verlof

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.
Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

Verlof aanvragen?

Indien u vrij wilt vragen voor uw kind(eren), dan kunt u dit doen via de verlofaanvraag (worddocument) of verlofaanvraag (pdf document). 
Het liefst ontvangen wij dit formulier minimaal acht weken voor de datum/periode van het verlof.
Het formulier kan ingeleverd worden op school, maar u mag het ook mailen naar csa@kitsprimair.nl
U ontvangt antwoord via de mail, dus graag duidelijk uw mailadres vermelden.

Call Now Button