MISSIE

Op IKC de Meenthe leer je om in de spiegel te kijken naar jezelf en naar de ander: wie ben je, wie wil je worden, wat zijn je talenten.

Ons motto is:  Ik zie, ik zie… the Leader in me

In ons onderwijs ligt de focus niet meer op kennisoverdracht alleen. De huidige maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. We volgen op de Meenthe daarom een bijzondere pedagogische lijn waardoor wij ons duidelijk onderscheiden van alle andere scholen in Bovensmilde en omgeving.  

Wij werken met het gedachtengoed van Stephen Covey. We noemen dit “the Leader in Me”. Het doel is dat kinderen door het aanleren van de zeven gewoonten hun persoonlijk leiderschap ontwikkelen en stimuleren.  

De zeven gewoonten zijn: 

 1. Wees proactief 
 2. Begin met het einddoel voor ogen 
 3. Belangrijke zaken eerst 
 4. Denk win-win 
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
 6. Creëer synergie 
 7. Houd de zaag scherp 

Zie voor meer informatie: Theorie Stephen Covey. Het uitgangspunt van “the Leader in Me” is dat je de invloed op je eigen leven kunt vergroten. Aan de hand van de zeven gewoonten leren we de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. 

VISIE

Op IKC de Meenthe zien we kinderen die zich graag willen ontwikkelen en gemotiveerd zijn om te leren. Om dit te bereiken werken we samen: het kind, de school en de ouder(s)/verzorger(s). Er is een goede balans tussen de sociaal-emotionele, de cognitieve en de talentontwikkeling.   

Een goed pedagogisch klimaat is de basis. Een positieve en duidelijke aanpak versterkt het gewenste gedrag. We werken aan deze cultuur vanuit verantwoordelijkheid, eigenaarschap, motivatie, reflectie en respect.   

Op IKC de Meenthe betekent persoonlijk leiderschap dat je mag leren:  

 • Verantwoordelijk te zijn voor je gedrag en je omgeving: Je leert te kijken naar je eigen gedrag zodat je inzicht krijgt en ervoor kunt kiezen om het goede te doen. Er is voordeel voor iedereen;  
 • Keuzes te maken in een vertrouwde omgeving: Je krijgt zicht op je kwaliteiten en uitdagingen, je mag en durft fouten te maken. Dit heb je nodig bij het stellen van het volgende doel;   
 • Meedenken en meepraten over jouw ontwikkeling: Je bent proactief; je helpt het leren interessant te houden, van een afstand te kijken naar jezelf; je gedachten, humeur en gedrag. Wat helpt je om de juiste keuzes te maken, in het belang van jezelf en de ander;  
 • Dat iedereen uniek en waardevol is, talenten heeft: We zien deze talenten, luisteren naar elkaar en willen de ander begrijpen. We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt.  


KENMERKEN VAN ONS IKC

Missie/visie
Call Now Button