Verkeer

We vinden het belangrijk dat de kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 voor verkeer. Daarvoor gebruiken we de VVN verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland.
De methode bestaat uit werkboekjes in combinatie met digitaal lesmateriaal. De essentie van onze methode is dat leerlingen de inzichten uit de lessen kunnen toepassen in de dagelijkse verkeerspraktijk. Kinderen krijgen kennis over verkeersregels, maar dat niet alleen. In de lessen wordt ook gewerkt aan veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Zodat de leerlingen zich veilig gedragen in het verkeer. De school maakt jaarlijks een activiteitenplan voor verkeer. Er worden verkeersvoorstellingen, praktische verkeerslessen fietscontroles en verkeersexamens gepland en geëvalueerd. Dit in nauwe samenwerking met het DVL (Drents Verkeersveiligheidslabel) Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

Onze school heeft verkeersouders die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid rond de school en helpen de school bij de uitvoering van het activiteitenplan voor verkeer. De school heeft de beschikking over een verkeersplein waar praktische verkeerslessen gegeven worden.

Drents Verkeersveiligheidslabel De Kiem Bovensmilde

De Kiem in Bovensmilde  heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt gekregen.
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.
Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op school, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Het Drents Verkeersveiligheidslabel wordt uitgereikt in aanwezigheid van de wethouder en Seef de zebra van Veilig Bereikbaar Drenthe.

Call Now Button