Groep 1 en 2

In de kleutergroepen stimuleren we de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs. We werken met thema’s en bieden aan de hand daarvan diverse
uitdagende activiteiten aan. De activiteiten zijn gericht op de:

  • Mondelinge taal en woordenschat
  • Beginnende geletterdheid
  • Beginnende gecijferdheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Werkhouding en taakgerichtheid

Kinderen leren onder andere rijmen, begin- en eindklanken onderscheiden, woordjes ‘hakken’ en ‘plakken’ en letters herkennen en benoemen. Daarnaast oefenen ze met cijfers, verder- en terugtellen en belangrijke rekenbegrippen voor het leren rekenen in groep 3. Ze leren bijvoorbeeld wat meer en minder is, evenveel en rangschikken van groot naar klein.

Call Now Button