Naam van de school – de Meenthe –

Ons IKC is gesitueerd in een nieuw gebouw tegenover de sporthal en de sportvelden in Bovensmilde. Het gebouw is in 2013 in gebruik genomen.

De naam van de school is ontleend aan het begrip ‘gemeenthe’. De betekenis luidt volgens het Middelnederlandsch Woordenboek uit 1899: ‘Gemeenschappelijke weide. `Vant erf in de meenth mach men opslaen sooveel schaeren als men aldaer op het erf wassende mach uytvoeren. Zulk eene meenth heeft eene gemeenschappelijke bron, naar welke de Koeijen zich op gezette tijden begeeven om te drinken’.

In de loop der jaren heeft het begrip tevens de betekenis gekregen van bijeenkomst, vergadering en samenscholing. Hiermee ligt de link naar de benaming voor onze basisschool. Wij zien de school als plaats van samenscholing en bijeenkomst. Waar alles wat nodig is aanwezig is om het jonge kind te begeleiden op weg naar de toekomst. De school kreeg deze naam in 1977. De toenmalig Minister van Onderwijs Van Kemenade heeft destijds deze naam gekozen uit een groot aantal inzendingen van ouders.

Naast twee scholen biedt het gebouw ook huisvesting aan de bibliotheek, de peuterspeelzaal en aan de kinderopvang. Als school kunnen we beschikken over zes groepslokalen, kantoren, een kleutergymlokaal en een uitdagend schoolplein.

Call Now Button