Aanmelden en prijzen

Aanmelden en prijzen
Kinderopvang vanaf ca. € 0,33 per uur
De kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders. En zijn soms moeilijk te berekenen. Dit
heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst kunt ontvangen wanneer u
als ouder(s) werkt of studeert. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van uw
gezinsinkomen, het aantal kinderen per gezin en de opvangsoort die u nodig heeft.
Onze uurtarieven, zijn daarmee meestal bruto tarieven. Netto betaalt u, afhankelijk van uw inkomen,
over het algemeen veel minder. Voor de laagste inkomensgroepen bedragen de kosten soms slechts
€ 0,33 per uur!


Wat betekent dit in uw situatie?
Op de site van de belastingdienst kunt u vinden wat de voorwaarden zijn om voor de toeslag in
aanmerking te komen en kunt u via deze link (klik hier) berekenen hoeveel toeslag u ontvangt.
Uurtarieven CKC Drenthe kinderopvang
Via de volgende link vindt u ons tariefoverzicht (klik hier). De tarieven bieden veel mogelijkheden,
afgestemd op de verschillende vragen naar kinderopvang. Ook meer incidentele opvang of opvang in
alleen de even of oneven weken is mogelijk. Tevens kunt u via deze link een proefberekening maken
van de door u gewenste opvang, zodat u direct kunt zien wat voor u de netto kosten zijn van de door
u gewenste opvang binnen CKC Drenthe.
Wanneer deze rekentool u onvoldoende informatie geeft, adviseren wij u uiteraard graag persoonlijk
over de, voor uw gezin, meest voordelige mogelijkheden. Voor een voorstel dat het beste past bij uw
wensen, kunt u contact met ons opnemen via 0592-409865, via kinderopvang@ckcdrenthe.nl of via
het invullen van het aanmeldformulier, onderaan deze pagina.

Aanmelden en tarieven peuteropvang

De betaalwijze van de peuteropvang hangt af van uw gezinssituatie:
1. U werkt en/of studeert als ouder(s) allebei of als alleenstaande ouder
In dat geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Vervolgens betaalt
u de bruto tarieven voor de peuteropvang en ontvangt u van de belastingdienst een
inkomensafhankelijke bijdrage terug.
2. Slechts één van beide of geen van de ouders werkt of studeert
De peuteropvang wordt dan deels gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidie. U betaalt aan
ons direct een gereduceerde inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.
De netto kosten voor een peuteropvangplaats zijn in beide gevallen gelijk.
In onderstaande documenten vindt u:
 een aanmeldformulier voor het KDV en de BSO
 een aanmeldformulier voor de peuteropvang
 uitleg over het aanvragen van kinderopvangtoeslag
 de tabel kostenoverzicht peuteropvang 2020

Heeft u vragen over de kosten en aanmelding voor kinderdagopvang, peuteropvang of
buitenschoolse opvang? Gebruik dan de rekentool (klik hier) of neem contact op met CKC Drenthe

 

Kinderopvang (✉kinderopvang@ckcdrenthe.nl  of ☎ 0592-409865).
CKC Drenthe Kinderopvang
Groningerstraat 96, 9402 LL ASSEN
Postbus 167, 9400 AD ASSEN 0592-40986

Call Now Button