Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 besteden we naast de basisvakken zoals lezen, taal,
en rekenen aandacht aan wereldoriëntatie. De vakken die daarbij aan bod
komen zijn onder andere aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook
stimuleren wij kinderen om hun creatieve talent te ontwikkelen. We geven
les in muziek, drama, handvaardigheid en tekenen.

Call Now Button